Genoptræning via §140

Vi er en af de klinikker, der efter aftale med Horsens Kommune modtager genoptræningspatienter, der er visiteret af kommunen og henvist til genoptræning efter sundhedslovens §140.

Følgende patientgruppe kan visiteres:
Fysioterapi til rygpatienter. Gruppen omfatter patienter, der indkaldes af specialafdeling eller rygcenter og som henvises til træning.

I enkelte tilfælde modtages også patientkategorier med andre diagnoser til genoptræning.

Genoptræning skal påbegyndes ca. 4 dage efter modtagelsen af træningsplanen.

Genoptræning/behandling er altid individuel tilpasset og kan foregår individuelt eller på hold.

Genoptræning er vederlagsfri for patienten.